Vad är tantra kanske du tänker. vad är tantra? En del tänker genast på att det har med sex att göra. Det är sant till viss del, men inte hela sanningen. Tantra i sig, det är en  gammal filosofi och praktik som härstammar från Indien och som fokuserar på att integrera andlighet, sexualitet och personlig utveckling. Själva ordet tantra, det kommer från det sanskritiska ordet "tan", som betyder att väva eller expandera, och "tra", som betyder att frigöra eller befria.

Tantra är alltså ett sätt att expandera och frigöra ditt medvetande, din kropp och dina känslor. Sedan är det så att tantra i sig har en stark koppling till sexualitet och sensualitet, men det handlar inte bara om sexuell njutning.

Tantra, vad är det?

För att svara på vad är tantra, så är det bra att veta att det inte bara är sex i sig som sagt. Det är en spirituell och holistisk filosofi som inbegriper andliga övningar som meditation, visualisering och andningsövningar för att förena kroppen, sinnet och anden.

Sexuell energi är helig inom tantra. Det ses som en kraft som kan användas för att få en personlig utveckling samt även för att få en andlig tillväxt. Man kan öka sin kapacitet till att uppleva njutning, lycka och kärlek. Det genom att förena sexuell energi med medvetenhet och intention.

Inom tantra finns det även olika tekniker som används så väl som det finns olika ceremonier. Dessa brukar användas bland annat för att förbättra förhållanden, förbättra kommunikationen och öka intimiteten mellan partners.

En annan viktig del är att utveckla en medvetenhet om kroppen och att öka medvetenheten om sin sexualitet och sina känslor.