Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som syftar till att bota människor med emotionella störningar genom att fokusera på beteendemönster och tankeprocess av individer. Det är en allmän term som används olika metoder som Kognitiv beteendeterapi, kognitiv terapi, dialektisk beteendeterapi, ADHD terapi etc. Kognitiv beteendeterapi (KBT Lund) har i princip följande egenskaper:

Baserad på kognitiv modell av svaren förknippas med känslor: KBT i Lund bygger på att förändra tankar och känslor för människor internt snarare än beroende på yttre omgivning, liksom människor, händelser eller omständigheter. Detta hjälper individen att agera och må bättre även om situationen inte förändras omkring honom. Kognitiv beteendeterapi anses vara en av de snabbaste former av behandlingar avsedda för behandling av psykologiska sjukdomar. Den formella behandlingen avslutas när både kunden och terapeuten är nöjda med förbättringen och kunden förvärvar färdigheter för att hantera liknande problem i framtiden. Utveckla en god terapeutisk relation tillsammans med fokuserad strategi: en positiv relation mellan terapeut och klient är nödvändig för korrekt behandling. Terapeut som följer KBT Lund metoden fokuserar på att utrusta klienten med själv rådgivande kompetens och därmed lär sig kunden att bli självständig. Detta kan endast ske när den sjuke är bekväm med hans/hennes terapeut. KBT Lunds terapeuter göra insats för att få veta mer om känslor och tankar av sin klient. De försöker att hjälpa dem att uppnå sina mål i livet. Rollen som en terapeut består av att lyssna, lära och lära ut på samma gång, medan rollen som patienten är att ärligt uttrycka hans/hennes oro, rädsla, och att visa en vilja att ta till sig vad han lär sig från terapeuten.