Tomma hot om stämning från Martin Löwgren?

 • Jacob Gudiol
 • Etiketter , , , 54 kommentarer
 • 2015-08-12
 • Tomma krav från Martin Löwgren

  Det har nu gått över ett år sedan jag publicerade min text om Martin Löwgren där jag tog upp hur han via en hel del kopiering av andras material tillsammans med tvivelaktig marknadsföring likt köpa likes och väldigt inriktad marknadsföring via facebook och att utnämna sig till expert på flera olika hemsidor, helt enkelt utmålat […]

  Skaderisken vid löpning med skor eller barfota i ett år

 • Jacob Gudiol
 • Etiketter , , , , En kommentar
 • 2015-08-08
 • Skador vid barfotalöpning

  Som jag har påpekat många gånger om så brukar forskningen kring snabbt växande trender att (tyvärr) komma några år efter. Förklaringen ligger helt enkelt i att när något blir hypat och det börjar florera en väldig massa faktapåståenden utan någon egentlig evidens bakom så tar det tid för forskare att få fram pengar, försökspersoner, utföra […]

  Omskriven läskreklamlåt

 • Jacob Gudiol
 • Etiketter , En kommentar
 • 2015-07-04
 • Spoof på Coca-Cola reklam

  Center for Science in the Public Interest, CSPI, är en organisation i USA som arbetar med att försöka förbättra folks hälsa och faktiskt även miljön. De arbetar främst kring saker som berör livsmedel och matvanor och de släpper en hel del bra material. Den här omgjorda versionen av en gammal Coca-Cola reklam släppte de för […]

  Bättre hälsa när barn lär sig nutrition samt odla och laga mat (studien är nu tillbakadragen)

 • Jacob Gudiol
 • Etiketter , Lämna en kommentar
 • 2015-07-03
 • Barn som lär sig odla och laga egen mat får bättre hälsa

  UPPDATERING 24/11: Den här studien har nu dragits tillbaka efter att det uppdagats att forskarna gjort en miss när det gäller statistiken och efter korrigeringen så fann man att resultaten inte längre var statistiskt signifikanta (2). Personligen förstår jag inte varför man drar tillbaka studien på grund av det istället för att bara publicera ett […]