Omskriven läskreklamlåt

  • Jacob Gudiol
  • Etiketter , Lämna en kommentar
  • 2015-07-04
  • Spoof på Coca-Cola reklam

    Center for Science in the Public Interest, CSPI, är en organisation i USA som arbetar med att försöka förbättra folks hälsa och faktiskt även miljön. De arbetar främst kring saker som berör livsmedel och matvanor och de släpper en hel del bra material. Den här omgjorda versionen av en gammal Coca-Cola reklam släppte de för […]